SKU: 8424450172278

Antenna V ZENIT UHF(C21-48)

52,00